Tänk utanför boxen

Kreativitet – en fördel

När man ska marknadsföra sina produkter eller tjänster kan det vara en klar fördel att locka fram sin kreativa sida. De traditionella formerna av marknadsföring som exempelvis annonsering i dagstidningar, reklamutskick och varuförsäljning är absolut inte att förkasta – dock behöver man ibland förnya sitt tänk och sin approach. Idag har vi den otroliga fördelen att kunna använda oss av sociala medier, och internet överlag. Marknadsföring online är en guldgruva! På nätet kan du nå ut till tusentals människor samtidigt – dygnet runt!

Det finns otroligt många fördelar med att använda sig av internet, men om du vill lyckas med att marknadsföra dig så krävs det lite mer än en digital annons.

marknadsföring kreativitet

Personlig försäljning och kontaktnät

I de flesta branscher är konkurrensen idag stenhård, och det är lätt att försvinna i mängden av information som kunderna ständigt blir matade med. Det är det otroligt viktigt att jobba med, och prioritera, den personliga försäljningen. Denna metod passar inte in i alla sammanhang, men på rätt ställe är det en klart överlägsen och effektiv metod att påverka och ge råd till kunderna. Här handlar det främst om att kommunicera med – och skapa en relation till – kunden. Man kan demonstrera produkten, bemöta påståenden, svara på frågor och komma fram till gemensamma beslut.

Ett bra kontaktnät är minst lika viktigt som den personliga försäljningen när du sysslar med marknadsföring. Kontaktnätet innebär egentligen alla som på något vis har kontakt med företaget, och innefattar allt ifrån leverantörer, underhållsservice och samarbetspartners. Det går dock inte att förneka att den allra bästa marknadsföringen utgörs av nöjda kunder! Även här kan vi relatera till den personliga försäljningen och vikten av att vårda både gamla och nya affärsrelationer. Man skulle kunna säga att företagets image är fönstret utåt, och det goda anseendet byggs sakta med säkert upp av nöjda kunder.

Ett annat väldigt kreativt sätt att marknadsföra sitt företag är att anordna kampanjer av olika slag. Målsättningen med en kampanj är att nå ett specifikt mål. Det kan till exempel vara att öka människors intresse och kunskap om företaget – vilket förhoppningsvis ger både varumärket och företagets mervärden en skjuts i rätt riktning. En annan målsättning kan vara att öka försäljningen av en viss produkttyp.