Marknadsföring genom Facebook ads

Sociala medier har vuxit sig otroligt starka, och idag använder sig de flesta företagare av någon typ av socialt media som en del av sin huvudsakliga marknadsföring.

Rent praktiskt, när man ska utforma en annons på Facebook, så skapar företaget själv en annons direkt på hemsidan. Man väljer sedan vilken målgrupp man vill nå ut till. Om du, som vanlig Facebook-användare, faller inom ramarna för målgruppens kriterier så kommer den aktuella annonsen att bli synlig i ditt dagliga flöde. Bedömningen som avgör huruvida du faller inom ramarna för målgruppen avgörs av dina egna handlingar på Facebook. En av de främsta fördelarna med att använda sig av just Facebook ads är just denna möjlighet att tydligt kunna segmentera och rikta sina annonser på ett precist sätt.

Marknadsföring Facebook ads

Tre nivåer av Facebook ads

Som annonsör på Facebook kan du välja mellan tre olika typer av annonsering. Dessa består av kampanjnivå, annonsgrupp och annons. En kampanjnivå är bra att använda sig av när man har ett specifikt mål för sin annonsering. Här kan du även lägga ut fler annonser som underrubriker. I en annonsgrupp kan du samla, samt ha en bra överblick över dina aktuella annonser. Här kan du även ange din budget och utforma en schemaläggning. I en standard-annons kan du även här målgruppsanpassa dina annonser. Genom att läsa på ordentligt och använda sig av olika slags budskap, såsom bilder, USP:ar och videos så kan en låg annonseringskostnad ge dig en rejäl avkastning!

Mini-guide till en lyckad annonsering på Facebook

  1. Välj verktyg i annonshanteraren. Det är härifrån du skapar dina annonstyper.
  2. I inställningar, så kallade ad sets, bestämmer du vidare bland annat målgrupp, budget och övriga parametrar.
  3. Nu sker skapandet av själva annonsen. Här utformar och skräddarsyr du din text med eventuella bilder och videos samt förhandsgranskar resultatet.
  4. Öka relevansen genom att se till att du riktar in dig på rätt målgrupp. Du kan punktmarkera din publik genom att installera en så kallad remarketing-kod på din hemsida. Denna kod hittar du inne i annonshanteraren, för att sedan placera den på din egen sida.
  5. Välja betalningsmodell. Exempelvis betala per klick eller per ett visst antal visningar.
  6. Testa dig fram, och kom ihåg att små ändringar kan göra stora skillnader!
  7. Utvärdering. Vad gick bra och vad gick mindre bra – och varför?