De viktigaste kanalerna för marknadsföring idag

Onlinemarknadsföring är ett utmärkt verktyg för aktuell, interaktiv marknadsföring. Den digitala kommunikationen gör det möjligt för företagare att nå ut till en oerhört stor mängs människor på bara ett par sekunder. Interaktiviteten som sker online är det fina med att marknadsföra sig på nätet – du låter helt enkelt kunden hitta dig! Här vill jag dock framhäva vikten av att sökoptimera sin hemsida (se tidigare inlägg)

Sociala medier

viktigaste marknadsföring kanalernaI dagsläget har sociala medier vuxit sig så pass starka att de utgör en stor del av företagares marknadsföring. Att använda sig dessa medier, såsom Facebook, bloggar och Flickr, utgör idag en huvudsaklig del av företags marknadsföring. Om man vill använda sig av sociala medier för att driva trafik till den egna hemsidan finns det väldigt många effektiva metoder att använda sig utav. Medier som Facebook och Youtube är en av dessa. Andra effektiva tillvägagångssätt att marknadsföra sig online är via banners, pop-ups, viral marknadsföring, traditionella nyhetsbrev via e-post och affiliate marketing.

Även den virala marknadsföringen är en av tjusningarna med online-marknadsföring. Det handlar egentligen om att kunderna själva marknadsför företaget åt dig. På så sätt sprids ditt budskap per automatik, via mail, bloggar och andra communities. Detta kallas även för virusmarknadsföring. Denna variant kräver dock nöjda kunder som vill delge andra sina erfarenheter.

Digital närvaro

När du ska bygga upp din marknadsföring online finns det några punkter man behöver fundera på och ta hänsyn till. För det första behöver man observera vad som sker online, och fundera på hur man kan dra nytta av det. Nästa steg är att definiera sitt mål och sin målgrupp – hur når jag ut till min specifika målgrupp på bästa sätt? Sedan är det dags att välja digital strategi. Här finns det egentligen två alternativ att välja mellan, antingen ansluter man sig till befintliga webbplatser eller så skapar man en egen som enbart behandlar ditt berörda område. När du har kommit så här långt behöver du klura ut hur du ska kunna generera en kritisk mängd trafik till din sida. Intressant, aktuell och relevant information och att utnyttja sitt nätverk är bra tips på att lyckas få trafiken att börja flöda. Vidare gäller det att hålla sig digitalt aktiv, hålla sig till spelreglerna och tänka samlat samt att tänka samlat och integrerat.