Vikten av en bra hemsida

I dagens digitaliserade samhälle är det viktigt att bedriva en optimerad affärsverksamhet med en uppdaterad och relevant hemsida. För att maximera nyttan av din hemsida är det nödvändigt att den är grafiskt och innehållsmässigt optimerad. Det finns studier som visar att hela 75 % av potentiella kunder använder sig av ett företags hemsida för att göra en trovärdighetsbedömning. Med den enorma information konsumenterna ständigt blir matade med, så har samma studie visat att 9 av 10 internetanvändare lägger märke till grafik och design innan man lägger märke till text och tar till sig information.

Att sökoptimera sin hemsida är minst lika viktigt som att se till att den är grafiskt tilltalande och informativ. Att ha en snygg, lättanvänd och informativ hemsida hjälper tyvärr inte om kunden inte kn hitta den. Som konsument är det en djungel av alternativ och konkurrerande företag på marknaden.

För att lyckas med sin hemsida vill man även ge ett seriöst intryck. Detta kan till exempel innebära grafiskt tilltalande design, som helst inte ska upplevas plottrig och rörig. Det ska finnas saklig information, och den ska vara lättnavigerad och användarvänlig. Användarvänligheten kan man få till genom att använda sig av rätt copy på rätt ställe – på rätt sätt.

Vikten av en bra hemsida

Tillsammans med ovan nämnda punkter, vill man också att företagets visioner och värderingar ska framkomma på ett tydligt sätt, och man vill ha kunden ska lämna sidan med ett positivt intryck.

Att bygga en hemsida är något som de flesta med lite datorvana och tålamod kan lyckas med. Att däremot bygga en BRA hemsida som täcker upp alla viktiga punkter som man vill få med – det kan vara riktigt klurigt! Om man vet med sig att man inte har riktig koll på alla dessa punkter så bör man absolut överväga att ta utomstående hjälp av en duktig webbdesigner. Det kommer att gå åt en del av budgeten, men det får du snart tillbaka i form av trafik till din sida från möjliga kunder.

För att summera allt detta kan man alltså säga att din hemsida är något som definitivt bör prioriteras i ditt marknadsföringsarbete, och även att man bör ta hjälp utifrån att bygga hemsidan på ett professionellt sätt om man vet med sig att man inte riktigt har koll på hur man går tillväga med de kritiska punkterna.